OBS! EJ granskad info i nedan information 13/1-22

PLAKETT erhåller den som fått 3 st bilder antagna av

3 st (max) inskickade foton i en klass…

För 1-3 bilder antagna erhåller fotografen 1 st diplom

Dom 30 st bästa inskickade bilderna i varje klass premieras med diplom!

TÄVLINGSREGLER FÖR DIFO: 3 klasser 

Varje fotograf får max skicka in 3 st bilder/klass!

MND:

MELLANNORRLÄNDSKA DISTRIKTETS FOTOUTSTÄLLNING.

Klass: A, C, D.

Klass B finns ej längre pga för få deltagare m.m. (Tidigare diaklassen)

Klass A & C

Monterade med största storlek: 30×42 cm (A3) cm inklusive eventuell passepartout. (Samma regler som i RIFO), samt så skall en digitalbild skickas in med påsiktsbilden i samma storlek som i digitalklassen. Om fotografen inte har en digitalbild så fotas påsiktsbilden av.

Startavgiften BIFOGAS BILDERNA VID INLÄMNINGEN

Bedömning: Av arrangerande klubb utsedd jury som väljer ut 30 st . bilder i vardera klassen.

Bilderna visas på utställningen och kommenteras i samband med DIFO-stämman

i början av maj.

Inlämnade bilder får ej ha varit uttagna i tidigare DIFO-utställningar eller under

tidigare år varit uttagna i RIFO. För övrigt inga begränsningar för bilderna.

Inga namn eller titlar på bilderna utan bifoga ditt namn på lös lapp.

(MND tilldelar klubben en nummerserie som tävlingsledaren överför på varje bild.)

Om tveksamhet kan uppstå om vilken klass bilden tillhör skall detta noteras på bildens baksida. Gäller klass A. & C. 30 st . bilder kommer att väljas ut i vardera klassen av utsedd jury för utställningen och som kommer att redovisas vid DIFO-stämman april-maj.

Utmärkelser: Diplom till alla fotografer som har lyckats få bilder antagna och graverad plakett till fotograf som fått alla tre bilderna antagna i någon av klasserna.

Klass D

DIGITALA klassen, utlyses av årets arrangerande klubb

Motivvalet är fritt. Bilderna ska vara tagna med digitalkamera. Deltagarna får insända max 3 bilder i färg och/eller svartvitt.

Samt efter förslag från Sundsvalls FK ändras storleken på digital bild till max 1920 pixlar för längsta liggande bildsida och eller bilden får max vara 1080 pixlar på höjden!

Insändande av bilder: Bilder skickas till tävlingsansvarig i respektive klubb. Bilderna samlas på CD-skiva som bifogas övriga bilder.

Generella bestämmelser: Fotoklubben äger rätt att fritt välja ut bilder för publicering i pressen, samt att offentligt visa bilderna utan ersättning.

MND kommer att handha de insända bilderna med största omsorg,

men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.