Difo 2024

Redovisning sker söndagen den 21 april.
Utomskogens bygdegård
Bogården 3491 Vallsta

Fotograf som lyckas få alla tre bilderna antagna i samma
klass belönas med distriktets plakett och diplom. Fotograf
som får en eller två bilder antagna får distriktets diplom.


Eventuella motioner skall skriftligen vara MND:s
ordförande Tommy Sjölund tillhanda senast den 1:a april.
tommysj55@gmail.com eller
Tommy Sjölund Norrflärke 225, 89691 Husum .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *