Difo 2024

Redovisning sker söndagen den 21 april.Utomskogens bygdegårdBogården 3491 Vallsta Fotograf som lyckas få alla tre bilderna antagna i sammaklass belönas med distriktets plakett och diplom. Fotografsom får en eller två bilder antagna får distriktets diplom. Eventuella motioner skall skriftligen vara MND:sordförande Tommy Sjölund tillhanda senast […]