ALFTA EDSBYN FOTOKLUBB


DIFO 2006


 

Resultat Dia bilder

Nummer		Fotografens namn		Fotoklubb

102		Joacim Carlstorp		Alfta Edsbyn FK
103		Joacim Carlstorp		Alfta Edsbyn FK
104		Kristoffer Jäderberg		Alfta Edsbyn FK
117		Tomas Henriksson		Alfta Edsbyn FK
121		Håkan Thyr			Alfta Edsbyn FK
126		Kenth Runesson			Alfta Edsbyn FK
202		Tommy Stokka			Bollnäs FK
203		Tommy Stokka			Bollnäs FK
205		Ingela Lindqvist		Bollnäs FK
208		Börje Sundqvist			Bollnäs FK
209		Börje Sundqvist			Bollnäs FK
301		Åke Henriksson			Dellenbygdens FK
303		Åke Henriksson			Dellenbygdens FK
312		Börje Karlsson			Dellenbygdens FK
412		Janne Ekengren			Hudiksvalls FK
504		Kjell Thoren			Husums FK
510		Brita Edberg			Husums FK
511		Brita Edberg			Husums FK
512		Brita Edberg			Husums FK
1011		Thomas Karlsson			Storsjöbygdens FK
1012		Thomas Karlsson			Storsjöbygdens FK
1106		Jens Jensen			SundsvallsFK
1111		Lennart Westerlund		SundsvallsFK
1122		Urban Rundblom			SundsvallsFK
1123		Urban Rundblom			SundsvallsFK
1125		Ivan Sköld			SundsvallsFK
1126		Ivan Sköld			SundsvallsFK
1129		Annica Westerlund		SundsvallsFK
1207		Sten Nolin			Söderhamns KK
1209		Sten Nolin			Söderhamns KK
Resultat Svartvita bilder

Nummer		Fotografens namn		Fotoklubb

103		Kristoffer Jäderberg		Alfta Edsbyn FK
105		Jon Kvarmans			Alfta Edsbyn FK
106		Jon Kvarmans			Alfta Edsbyn FK
107		Joacim Karlstorp		Alfta Edsbyn FK
212		Thord Ehnberg			Bollnäs FK
214		Patrik Ekqvist			Bollnäs FK
215		Patrik Ekqvist			Bollnäs FK
301		Per Östberg			Dellenbygdens FK
303		Per Östberg			Dellenbygdens FK
405		Marita Olsson			Hudiksvalls FK
504		Kjell Thoren			Husums FK
505		Kjell Thoren			Husums FK
517		Anna Grundberg			Husums FK
1004		Björn Englund			Storsjöbygdens FK
1005		Björn Englund			Storsjöbygdens FK
1010		Stefan Persson			Storsjöbygdens FK
1101		Hans Friskberg			Sundsvalls FK
1104		Ivan Sköld			Sundsvalls FK
1106		Ivan Sköld			Sundsvalls FK
1114		Villy Holmberg			Sundsvalls FK
1125		Lennart Westerlund		Sundsvalls FK
1129		Lars-Erik Larsson		Sundsvalls FK
1134		Göran Källberg			Sundsvalls FK
1135		Göran Källberg			Sundsvalls FK
1146		Björn Wiklund			Sundsvalls FK
1149		Sture Bäck			Sundsvalls FK
1150		Sture Bäck			Sundsvalls FK
1205		Sture Claesson			Söderhamns KK
1209		Herman Claesson			Söderhamns KK
1211		Urban Jonsson			Söderhamns KK
Resultat Färg På Papper

Nummer		Fotografens namn		Fotoklubb

101		Kristoffer Jäderberg		Alfta Edsbyn FK
103		Kristoffer Jäderberg		Alfta Edsbyn FK
106		Jon Kvarmans			Alfta Edsbyn FK
108		Joacim Karlstorp		Alfta Edsbyn FK
110		Kent Backeby			Alfta Edsbyn FK
111		Kent Backeby			Alfta Edsbyn FK
112		Kent Backeby			Alfta Edsbyn FK
119		Tomas Henriksson		Alfta Edsbyn FK
120		Tomas Henriksson		Alfta Edsbyn FK
121		Tomas Henriksson		Alfta Edsbyn FK
208		Tommy Stokka			Bollnäs FK
210		Thord Ehnberg			Bollnäs FK
501		Tommy Sjölund			Husums FK
503		Tommy Sjölund			Husums FK
515		Sture Forsberg			Husums FK
516		Anna Grundberg			Husums FK
524		Mia Gidlöf			Husums FK
802		Ralf Andersson			LjusdalsFK
803		Ralf Andersson			Ljusdals FK
806		Kjell Nilsson			Ljusdals FK
1012		Stefan Persson			Storsjöbygdens FK
1014		Stefan Persson			Storsjöbygdens FK
1101		Peter Axelsson			Sundsvalls FK
1103		Peter Axelsson			Sundsvalls FK
1112		Lennart Westerlund		Sundsvalls FK
1120		Urban Rundblom			Sundsvalls FK
1132		Jens Jensen			Sundsvalls FK
1138		Johan Lindgren			Sundsvalls FK
1146		Björn Wiklund			Sundsvalls FK
1150		Mona Wiklund			Sundsvalls FK
Statistik

Jury 
Falu Fotoklubb som bedömde färg och s/v.
Bildgruppen Studio Nordica  bedömde dia

9 Fotoklubbar har skickat in bilder till utställningen
Totalt har 82 fotografer lämnat in 488 fotografier
Det är 3 fotografer som har fått sina 3 bilder uttagna
för plaketter.

Resultat Fotoklubbar

Alfta Edsbyn Fotoklubb
27 Dia inlämnade och 6antagna
24 Färg på papper inlämnade och 10antagna
15 Svartvita inlämnade och 4 antagna
totalt 20 antagna bilder

Bollnäs Fotoklubb
12 Dia inlämnade och 5antagna
17 Färg på papper inlämnade och 2 antagna
15 Svartvita inlämnade och 3 antagna
totalt 10 antagna bilder

Dellenbygdens Fotoklubb
12 Dia inlämnade och 3antagna
21 Färg på papper inlämnade och 0antagna
12 Svartvita inlämnade och 2 antagna
totalt 5 antagna bilder

Hudiksvalls Fotoklubb
15 Dia inlämnade och 1antagna
17 Färg på papper inlämnade och 0antagna
12 Svartvita inlämnade och 1 antagna
totalt 2 antagna bilder

Husums Fotoklubb
15 Dia inlämnade och 4antagna
25 Färg på papper inlämnade och 5antagna
15 Svartvita inlämnade och 3 antagna
totalt 12 antagna bilder

Ljusdals Fotoklubb
3 Dia inlämnade och 0antagna
9 Färg på papper inlämnade och 3antagna
6 Svartvita inlämnade och 0 antagna
totalt 3 antagna bilder

Storsjöbygdens Fotoklubb
12 Dia inlämnade och 2antagna
20 Färg på papper inlämnade och 2antagna
11 Svartvita inlämnade och 3 antagna
totalt 7 antagna bilder

Sundsvalls Fotoklubb
36 Dia inlämnade och 7 antagna
53 Färg på papper inlämnade och 8antagna
51 Svartvita inlämnade och 11 antagna
totalt 26 antagna bilder

Söderhamns Kameraklubb
9 Dia inlämnade och 2antagna
12 Färg på papper inlämnade och 0antagna
12 Svartvita inlämnade och 3 antagna
totalt 5 antagna bilder
Tot.Antagna bilder. DIFO 2006

1.Alfta Edsbyn FK		20st.
2.Bollnäs FK			10st
3.Dellenbygdens FK		 5st
4.Hudiksvalls FK		 2st
5.Husums FK			12st
6.Ljusdals FK			 3st
7.Stosjöbygdens FK		 7st
8.Sundsvalls FK			26st
9. Söderhamns KK		 5st
Plaketter

Dia		Brita Edberg	  Husums FK

Färg på papper	Tomas Henriksson  Alfta Edsbyn FK
		Kent Backeby	 Alfta Edsbyn FK

Två bilder antagna
Svart vitt	Jon Kvarmans	 Alfta Edsbyn FK
		Patrik Ekqvist	 Bollnäs FK
		Per Östberg	 Dellenbygdens FK
		Kjell Thoren	 Husums FK
		Björn Englund	 Storsjöbygdens FK
		Ivan Sköld	 Sundsvalls FK
		Göran Källberg	 Sundsvalls FK
		Sture Bäck	 Sundsvalls FK

Dia		Joacim Karlstorp  Alfta Edsbyn FK
		Tommy Stokka	 Bollnäs FK
		Börje Sundqvist	 Bollnäs FK
		Åke Henriksson	 Dellenbygdens FK
		Thomas Karlsson	 Storsjöbygdens FK
		Urban Rundblom	 Sundsvalls FKK
		Ivan Sköld	  Sundsvalls FK
		Sten Nolin	  Söderhamns KK

Färg på papper	Kristoffer Jäderberg	Alfta Edsbyn FK
		Tommy Sjölund	Husums FK
		Ralf Andersson 	Ljusdals FK
		Stefan Persson	Storsjöbygdens FK
		Peter Axelsson	Sundsvalls FK
 

 

   

Kontakta webmaster